• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

U kan als werkgever de arbeidstijden en werkroosters in de onderneming laten variëren in functie van de schommelingen van de bedrijfsactiviteit. De bijkomende uren kunnen in geval van tijdelijke of economische werkloosheid door uw arbeiders gerecupereerd worden via inhaalrustdagen.

De dagelijkse arbeidsduur kan worden vastgelegd op 9 of 10 uren.

Wanneer u als werkgever voor uw bedrijf toelating krijgt van het Paritair Comité om de flexibele werkweek in te voeren, ontvangt u van Constructiv een forfaitaire vergoeding. Deze is gelijk aan het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoedingen die dankzij de flexibele werkweek niet werden uitbetaald.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons!