• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

De flexibele werkweek

De sectorale regeling van de flexibele werkweek heeft als doel om het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van uw arbeiders te verminderen en overuren te beperken.

U kan als werkgever de arbeidstijden en werkroosters in de onderneming laten variëren in functie van de schommelingen van de bedrijfsactiviteit. De bijkomende uren kunnen in geval van tijdelijke of economische werkloosheid door uw arbeiders gerecupereerd worden via inhaalrustdagen.

De dagelijkse arbeidsduur kan worden vastgelegd op 9 of 10 uren.

Wanneer u als werkgever voor uw bedrijf toelating krijgt van het Paritair Comité om de flexibele werkweek in te voeren, ontvangt u van Constructiv een forfaitaire vergoeding. Deze is gelijk aan het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoedingen die dankzij de flexibele werkweek niet werden uitbetaald.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons!