• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Interim

Vooraleer u een arbeider kan aannemen op interim-basis moet u nagaan of deze één of meerdere opleidingen voorafgaand heeft gevolgd.

Veiligheidsopleiding

​Als interimarbeider moet men een veiligheidsopleiding hebben gevolgd (zoals bijv. een VCA-opleiding) voor men aan de slag kan in de bouw. Aan het einde van de bijscholing zal uw interimarbeider een veiligheidsexamen afleggen.
 

Andere interessante opleidingen

Naast de VCA-opleiding zijn er nog heel wat andere interessante opleidingen of sectorgebonden opleidingen die uw interimarbeider kan bijwonen. Sommige deelsectoren vragen bijvoorbeeld extra vaardigheden. In dat geval is het interessant dat uw arbeider hiervoor een opleiding volgt om de vaardigheden snel onder de knie te krijgen.

Er zijn talrijke opleidingen die te volgen zijn met sectorale steun. Vraag hierover meer uitleg aan uw Constructiv-regio.