• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Jongeren

De jongeren van nu zijn de arbeiders van morgen. Vandaag wordt de jeugd volop klaargestoomd voor hun professionele loopbaan. Bij Constructiv vinden wij het uitermate belangrijk dat deze jongeren hun weg naar de sector vinden en onderweg de kans krijgen om bij te leren en ervaring op te doen om uiteindelijk een vlotte overstap te maken naar een eerste job.

Stages

Veel jongeren maken voor het eerst kennis met “het echte werk” door middel van een stage waar ze in aanraking komen met nieuwe technieken en moderne machines en materialen. De leercurve tijdens een stage is niet te onderschatten. Leerlingen krijgen te maken met realistische werksituaties en kunnen de kennis die ze op school hebben opgedaan, omzetten in de praktijk. Dit geeft u ook een garantie dat uw toekomstige arbeiders al praktijkervaringen opgedaan hebben.

Wil u graag zelf een stagebedrijf worden? Neem dan zeker contact op met uw Constructiv-regio!

Alternerend leren

Duaal leren of alternerend leren wil zeggen dat jongeren de schoolbanken afwisselen met een activiteit op de werkvloer. Op deze manier wordt de theorie en de praktijk op ideale wijze gecombineerd.

Indien u geïnteresseerd bent om een leerling op te leiden tot een bepaald bouwberoep, dient uw onderneming erkend te worden als leerwerkplek. Onze brochure geeft de verschillende stappen weer om als bedrijf de erkenning aan te vragen. Verder komt ook de te gebruiken contractvorm aan bod, en worden enkele praktische zaken besproken die bij de opstart van de overeenkomst belangrijk zijn.

      

U komt als werkgever in aanmerking voor een vermindering op de patronale RSZ-bijdragen van de leerling. U moet de vermindering wel aanduiden in de DMFA-aangifte.

Ook voor de mentor kan u doelgroepvermindering ontvangen!

Vraag tijdig uw stagebonus aan en wijs de leerling op de mogelijkheid om een startbonus te krijgen (de start- en stagebonus is enkel geldig voor leerlingen in het deeltijds onderwijs). Deze dient binnen de 3 maanden na de start van de OAO aangevraagd te worden en bedraagt zowel voor u als werkgever als voor uw leerling €500 voor de eerste 2 jaar, en €750 voor het laatste opleidingsjaar!

Meer informatie over duaal leren vindt u ook op www.mentor.constructiv.be en www.onderwijs.constructiv.be.

Overgang naar de arbeidsmarkt

Wanneer jongeren van de schoolbanken komen met een erkend diploma in handen, helpen we hen graag verder naar hun eerste job. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met hun Constructiv-regio.