• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Starters

Naast het klassieke bouwonderwijs zijn er nog andere kanalen om uw vacatures in te vullen.

Sommige mensen gaan als arbeider aan de slag nadat ze eerst actief geweest zijn in een andere sector. Voor deze carrièreswitch kan plaatsvinden, volgen zij een omscholing bij één van de opleidingspartners van Constructiv:

 • Versnelde technische basisopleiding
 • Extra trainingen in algemene vaardigheden

Indien u een kersverse arbeider in dienst neemt, heeft u recht op een aantal voordelen:

 • Korting op de patronale lasten of RSZ
 • Tot arbeider omgeschoolde werkzoekenden krijgen een certificaat dat u garantie biedt dat u een vakbekwame arbeider aanwerft

TIP VAN CONSTRUCTIV: laat één van uw ervaren mannen het mentorschap van de nieuwe arbeider op zich nemen:  zo leert hij in een mum van tijd alle kneepjes van het vak.