• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Onthaal van nieuwe arbeiders

Wanneer u een arbeider aanwerft, of een leerjongere, uitzendkracht laat starten, hoopt u beiden op een succesvolle samenwerking. Een goed onthaal is daarbij een belangrijke eerste stap. Als het onthaal niet ernstig wordt genomen, bestaat het risico dat één van beide partijen afhaakt.

Om u hierbij te ondersteunen heeft Constructiv een onthaalmap opgesteld: Met succes aan de slag in de bouw.

Deze onthaalmap kan dienen als basis voor het onthaalbeleid in de onderneming. De map bevat zes delen, één deel voor elk van de betrokken partijen: de werkgever, de arbeider, de leerjongere, de uitzendkracht en de sociale overlegorganen. Het laatste deel van de onthaalmap is het onthaalkader, een bijlage met meer achtergrondinformatie.

Elk van de 6 delen kan geraadpleegd en gedownload worden:

U kan ook een omslag downloaden om de volledige inhoud van de onthaalmap in te steken.