• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Aangifte van werken

Sinds 1 januari 2014 moet u als aannemer uw bouwplaats aangeven via de onlinedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), meer bepaald via een Aangifte van werken. Deze aangifte wordt, samen met andere informatie, door Constructiv gebruikt om werfbezoeken te organiseren. 

Constructiv ontvangt dagelijks aanvragen om werfmeldingen aan te passen of te verbeteren, maar kan hier geen gevolg aan geven. Wij kunnen u enkel doorverwijzen.
 
Als u bijkomende informatie wenst over deze verplichte aangifte van werken, kan u natuurlijk steeds contact opnemen met uw werkgeversorganisatie, die u graag met raad en daad bijstaat om deze aangifte zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 
Als aannemer kan u daarnaast in uitvoering van de welzijnsreglementering een Nederlandstalig of Franstalig elektronisch formulier met nuttige preventie-informatie voor de werf invullen en samen met de aangifte van werken uithangen.
Dit formulier is ook beschikbaar via de beroepsverenigingen.