• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Risicoanalyse OIRA

Ook in de toekomst zullen we blijven evolueren naar een doelstellingenreglementering. Dit blijkt uit de nieuwe wetgeving onder invloed van de Europese richtlijnen. Voor u als werkgever zal dit ook veranderingen met zich meebrengen. Zo zal u steeds meer verantwoordelijkheid krijgen over het bepalen van concrete preventiemaatregelen.

Sinds 10 november 2015 stelde de bouwsector, in samenwerking met Prevent en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en de FOD WASO, het instrument OIRA (Online Interactive Risk Assessment) ter beschikking aan alle bouwbedrijven. Aan de hand van deze online tool voor risicobeoordeling kunt u op een correcte manier risicoanalyses uitvoeren.
 
In OIRA kunt u voor elk type activiteit adviezen, aanvullende informatie, referenties naar de reglementering en voorstellen voor oplossingen raadplegen. Na het doorlopen van de activiteiten van uw bedrijf en de hieraan verbonden risico’s, stelt OIRA een document op met concrete actiepunten. Deze kunt u dan als werkgever aanwenden als preventiemaatregelen om de risico’s binnen uw bedrijf te beperken of zelfs te elimineren.
 
Wilt u op een juiste manier een risicoanalyse maken? Het hulpmiddel OIRA is gratis online beschikbaar. Bovendien heeft Constructiv voor u een handleiding opgesteld, waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe u aan de slag kan gaan.