• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Terugbetaling gewaarborgd loon

Langdurige ziekte van arbeiders betekent vooral voor een kleinere bouwonderneming een zware financiƫle last. Om deze reden betaalt Constructiv het gewaarborgd loon terug aan werkgevers die gemiddeld minder dan twintig werknemers in dienst hebben (op basis van gegevens van de RSZ).

De uiteindelijke terugbetaling gebeurt door de patronale vereveningsdiensten (PVD's) die door Constructiv zijn erkend als bemiddelende instellingen.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons!