• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Wanneer en hoe kan ik c3.2a-kaarten aanvragen?

De maandelijkse nominatieve werkloosheidsdocumenten (C3.2A-kaarten) zijn een belangrijk instrument om sociale fraude te bestrijden. Het gaat om genummerde documenten die maandelijks afgeleverd worden en de naam en het inschrijvingsnummer van u als werkgever en uw arbeider bij de sociale zekerheid vermelden.
Bovendien worden de gegevens van alle afgeleverde kaarten meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.
 

 • De nominatieve C3.2A-kaarten worden vanaf de 3e maand na indiensttreding automatisch door Constructiv opgemaakt. 

 • In geval van verlies van een nominatieve C3.2A-kaart moet u voor uw arbeider een niet-nominatieve C3.2A-kaart invullen (aan te vragen bij Constructiv) en een kopie ervan overmaken aan het plaatselijke RVA-kantoor.
 •  
 • Wanneer u arbeiders wil aanwerven, moet u de maand van aanwerving en de daaropvolgende maand, zelf een niet-nominatieve kaart invullen (op voorhand aan te vragen bij Constructiv).
 •  
 • De nummers vermeld op deze niet-nominatieve kaarten, heeft u nodig voor uw Dimona-aangifte.
 •  
 • Het is bijgevolg belangrijk om deze kaarten op tijd aan te vragen bij Constructiv!
 • Vraag ze hier aan!