• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Campagne Lever veilig

Uit statistieken blijkt dat de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongevallen gebeurd zijn tijdens het laden, leveren of verplaatsen van bouwmaterialen op de werf. Om die reden lanceerde Constructiv op 30 augustus 2012 de welzijnscampagne Lever veilig tijdens een persevenement in de havenzone van Brussel.

Deze campagne had als doel alle belanghebbenden in de bouwsector, van de fabrikanten over de handelaars in bouwmaterialen tot de aannemers, te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen wat betreft de behandeling en levering van bouwmaterialen. Concreet beoogde Constructiv een vermindering van de frequentie- en ernstgraad van ongevallen bij de leveranciers en op de werven.

Wenst u nog campagneproducten op te vragen? Aarzel dan niet ons een e-mail te sturen !

Preventieve golf van de campagne

Tijdens de preventieve golf van de campagne legde Constructiv een jaar lang de focus op de veilige afhandeling van het leveringsproces, van bij de fabrikant tot op de werf. Dit gebeurde in samenwerking met onze sociale partners en andere partijen die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwwerf. Ook heeft Constructiv het overleg tussen aannemers, fabrikanten van hijsmiddelen en fabrikanten van bouwmaterialen verder versterkt.

Handhavingsgolf van de campagne

Na deze preventieve golf startte begin 2014 een handhavingsgolf, waarbij de inspecteurs van Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) hun aandacht op verschillende punten vestigden, zoals het gebruik van aangepast hijsmateriaal, een stabiele opslag van goederen op de werf, het onderhoud en nazicht van de betonmixer, het doorgeven van juiste instructies aan de bedienaars, enzovoort. Ook onderzochten zij de evolutie van de situatie in de bouwsector.

Gedurende de handhavingsgolf heeft Constructiv het proces van sensibiliseren en informeren nog enkele maanden verder gezet en werden nog bijkomstige acties gevoerd.