• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Controlepunten handhavingsgolf

Werken op steigers

Vloeren

Bij vloeren zullen de inspecteurs tijdens hun bouwplaatsbezoeken letten op het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte lager dan 2 meter met risico op de grond (bijvoorbeeld door uitstekende voorwerpen of een hoogteverschil), of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

Wenst u meer informatie? Neem een kijkje op art. IV.5-11§2 van de codex welzijn op het werk.

Leuningen

Op vlak van leuningen zullen de inspecteurs vooral oog hebben voor de afwezigheid van een bovenleuning en/of onderleuning met risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte lager dan 2 meter met risico op de grond (bijvoorbeeld door uitstekende voorwerpen of een hoogteverschil), of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

Voor meer informatie kunt u terecht op art. IV.5-11§5 van de Codex.

Stabiliteit

Ook op het gebied van stabiliteit zullen de inspecteurs onderzoek doen. Zo zullen ze nauw toekijken op arbeiders die op holle voorwerpen of los materiaal zonder verdeeloppervlak stappen, maar ook op het ontbreken van verankering, diagonalen en/of tussenliggende dwarsprofielen over de hoogte.

U kan alle informatie raadplegen op art. IV.5-11§1 van de Codex.

Steigers op ladderklampen

Bij steigers op ladderklampen zullen de inspecteurs erop letten dat er geen instabiliteit van het geheel is, dat ladders niet gebruikt worden als steun voor vloeren, dat de uitrusting niet gehanteerd wordt om een persoon op te vangen bij een val, en dergelijke.

Wilt u verdere inlichtingen nemen omtrent steigers op ladderklampen? U vindt alle informatie terug op art. IV.5-5, IV.5-6 en IV.5-11 van de Codex.

Andere werkzaamheden met risico op vallen van hoogte

Binnenopeningen

Bij binnenopeningen zoals een trapgat, liftkoker, uitsparing, enz. zullen de inspecteurs tijdens de bouwplaatsbezoeken oog hebben voor het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte met risico op de grond (bijvoorbeeld door uitstekende voorwerpen of een hoogteverschil), of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

Verdere informatie kunt u vinden op art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Buitenopeningen en buitenkant

Bij buitenopeningen en de buitenkant, zoals balkons en platforms, zullen de inspecteurs op dezelfde aspecten letten als bij de binnenopeningen.

Extra inlichten vindt u op art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Dakwerken

Ook bij dakwerken zullen de inspecteurs erop toezien dat arbeiders hun werk op een veilige manier uitvoeren. Hierbij zullen ze hun aandacht richten op het ontbreken van bescherming onder aan de dakhelling met het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter en een hoogte lager dan 2 meter met risico op de grond (bijvoorbeeld door uitstekende voorwerpen).

Verder zullen ze ook kijken naar bescherming die onderaan de dakhelling ontbreekt en bescherming tegen vallen van een hoogte aan de dakranden, valbescherming die aan de dakranden ontbreekt met een risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter en een hoogte lager dan 2 meter met risico op de grond.

Bekijk meer informatie via art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Werken op hoogte

Ten slotte zal er ook controle zijn op vlak van werken op hoogte. Hierbij letten de inspecteurs op het ontbreken van geschikte arbeidsmiddelen, waardoor de arbeider risico loopt op een val van een hoogte hoger dan 2 meter. Bijvoorbeeld wanneer de arbeider op een bekistingsschot zonder platform werkt, op een ladder, ...

Wilt u meer weten over inspectie bij werken op hoogte? Neem dan zeker eens een kijkje op art. IV.5-1 van de Codex.

Snelle links