• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

De leuningen werden opgesplitst in verschillende rubrieken:

De volgende documenten zijn een hulp bijde keuze, de bestelling en de controle van een leuning:


* De reglementering eist dat zowel arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte als collectieve (val)beschermingsmiddelen gecontroleerd worden door een bevoegd persoon. 

Snelle links