• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Veiligheidscoördinator

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen maakt de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht bij alle bouwwerken waarbij minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens betrokken zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor de ontwerpfase en een veiligheidscoördinator voor de uitvoeringsfase. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitoefenen.

Om de functie van coördinator uit te oefenen, moet de kandidaat voldoen aan een aantal voorwaarden en rekening houden met het soort bouwplaats.

De meeste veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op bouwplaatsen hebben niveau A of B. 

  • Een coördinator niveau B mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen, behalve bouwplaatsen met meer dan 5.000 mandagen waarvan de kostprijs meer bedraagt dan € 2,5 miljoen (btw niet meegerekend en geïndexeerd) en waar drie of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren.
  • Een coördinator niveau A mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen.