• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Aan wie wordt het adviesverslag bezorgd?

De adviesverslagen die worden opgemaakt naar aanleiding van een bouwplaatsbezoek of een atelierbezoek, worden bezorgd aan de zaakvoerder en/of de preventieadviseur van de onderneming(en) in kwestie en in voorkomend geval aan de hoofdaannemer. In het kader van de privacywetgeving worden er in principe geen adviesverslagen bezorgd aan andere bouwbetrokkenen (derden). Wij adviseren de betrokken partijen (opdrachtgever, veiligheidsco√∂rdinator, architect, …) om het adviesverslag te vragen aan de aannemer die het ontvangen heeft.

 

Wie is de adviseur van mijn regio en hoe kan ik deze contacteren?

Consulteer de regionale contactgegevens op onze website, waar u de contactgegevens van de adviseurs van uw regio kan opzoeken door een regionaam te kiezen/de kaart te gebruiken of de postcode van uw gemeente in te voeren.

 

Hoe kan ik een bezoek van een Welzijnsadviseur aanvragen?

Iedereen kan Constructiv contacteren om een adviesbezoek op een bouwplaats te vragen. Contacteer hiervoor uw regionaal Constructiv-kantoor.

 

Waar kan ik de goede praktijkvoorbeelden terugvinden?

 Consulteer onze rubriek Goede praktijkvoorbeelden!