• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Wat is de definitie van een arbeidsongeval?

Het begrip ‘arbeidsongeval’ is opgenomen in de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (BS 24.04.1971). Overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 moeten de volgende elementen aanwezig zijn bij een ongeval om beschouwd te kunnen worden als arbeidsongeval:

 • een letsel
 • een uitwendige oorzaak
 • een plotse gebeurtenis
 • die voorkwam tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • door het feit van deze uitvoering

Lees meer in het Constructiv dossier 148 - arbeidsongevallen in de bouw.

 

Wat is de definitie van een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van de uitoefening van een beroep. Er bestaat een officiële lijst met een bepaald aantal ziekten, maar daarnaast is het ook mogelijk om een ziekte die niet in deze lijst opgenomen is als beroepsziekte, te laten erkennen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Fedris.

 

Welke stappen moet een onderneming doorlopen wanneer er een arbeidsongeval gebeurt?

De te volgen stappen zijn afhankelijk van het soort ongeval en de ernst ervan. Constructiv heeft een volledig dossier uitgewerkt over arbeidsongevallen in de bouw, namelijk Constructiv dossier 148. Op p. 6 van dit dossier vindt u een overzichtstabel van de te volgen stappen. Verspreid over het dossier vindt u verdere details over elke stap.

 

Hoe kan Constructiv u helpen na een ongeval?

Een bouwbedrijf waar een arbeidsongeval gebeurd is, kan hulp vragen aan Constructiv om de situatie te verbeteren en te vermijden dat er in de toekomst nog dergelijke ongevallen gebeuren. Daarvoor kan het bedrijf contact opnemen met de adviseur van zijn regio, die ter plaatse zal komen in het bedrijf.

Daar zal de adviseur van Constructiv samen met de bedrijfsleider, de hiërarchische lijn of de preventieadviseur een actieplan opstellen dat het welzijnsbeleid en het opleidingsbeleid van het bedrijf aanvult en verbetert.

 

Bij wie kan ik terecht voor posttraumatische begeleiding na een arbeidsongeval?

De bouwsector voorziet posttraumatische begeleiding voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij een ernstig of dodelijk arbeidsongeval of een incident met een psychisch trauma. Lees meer!

 

Waar vind ik statistieken over arbeidsongevallen?

Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Fedris (Professional > Arbeidsongevallen – Privésector > Statistieken). Deze bevat onder andere de frequentie- en ernstgraden en de sectorfiches (zie Detail bouwsector).

Lees meer in het Constructiv dossier 148 - arbeidsongevallen in de bouw.

 

Waar vind ik statistieken over beroepsziekten?

Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Fedris – Statistische jaarverslagen