• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Wat zijn de verplichte opleidingen rond welzijn op het werk?

De wetgeving in verband met welzijn op het werk verplicht werkgevers om alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Een van de maatregelen ter preventie van de risico's op de arbeidsplaats is de opleiding in verband met het welzijn van de werknemers.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze Informatiefiche 3033 - Welzijn en opleidingen.