• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Waar vind ik informatie over de regelgeving inzake welzijn op het werk?

Algemene informatie over de regelgeving inzake welzijn op het werk vindt u in Constructiv dossier 149 - Welzijn op het werk - Gids voor bouwbedrijven.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale overleg vindt u de codex over het welzijn op het werk. 

 

Hoe kan ik een norm verkrijgen?

U kan de catalogus van de normen raadplegen en normen verkrijgen bij het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Ook kan u als lid toegang krijgen tot een hele reeks bouwnormen via de website van het WTCB.