• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Op welke werkzaamheden is het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van toepassing?

Het koninklijk besluit van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op bouwplaatsen waar bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd, zoals graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, de plaatsing van nutsleidingen, enz.

De volledige lijst van werkzaamheden is opgenomen in artikel 2 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.
 

 

Wie stelt de veiligheids- en gezondheidscoördinator aan?

Voor bouwplaatsen van minder dan 500 m² wordt de veiligheids- en gezondheidscoördinator aangesteld door de architect. Als er geen architect is, stelt de aannemer de veiligheidscoördinator aan. Als de opdrachtgever werkgever is, kan hij ook de coördinator aanstellen.

Voor bouwplaatsen met een oppervlakte van 500 m² of meer stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan.

Uitgebreidere informatie hierover vindt u in Constructiv dossier nr. 104 - Veilig ontwerpen - Integratie van preventiemaatregelen bij het ontwerpen van een woning.

 

Wanneer wordt er een veiligheidscoördinator aangesteld?

De coördinator-ontwerp moet aangesteld worden tijdens de studiefase. Het is in ieders belang om de aanstelling zo vroeg mogelijk tijdens deze fase te doen, of zelfs ervoor, zodat de bouwdirectie belast met het ontwerp, maximaal nut kan halen uit de bijstand en de adviezen van de coördinator-ontwerp. De bouwdirectie-ontwerp (architect) mag de uitwerking van het project niet aanvatten zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld.

Als er te lang gewacht wordt met de aanstelling van de coördinator (bijvoorbeeld tot net voor aanvang van de uitwerkingsfase van het ontwerp), bestaat het risico dat het studiewerk volledig opnieuw uitgevoerd moet worden omdat het aangepast moet worden aan de adviezen van de coördinator-ontwerp.

Een veiligheidscoördinator-verwezenlijking moet aangesteld worden op elke bouwplaats waar twee of meerdere aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren. De coördinator-verwezenlijking moet aangesteld worden voor de aanvang van de verwezenlijking van het bouwwerk, dus voor het uitvoeren van de eerste materiële activiteit op de bouwplaats. Geen enkele aannemer mag een activiteit opstarten op de bouwplaats vooraleer de veiligheidscoördinator-verwezenlijking is aangesteld.

Uitgebreidere informatie hierover vindt u in Constructiv dossier nr. 104 - Veilig ontwerpen - Integratie van preventiemaatregelen bij het ontwerpen van een woning.

 

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp?

 • Opstellen en aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier
 • Overmaken van de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan aan de tussenkomende partijen, voor zover deze elementen hen betreffen
 • Controleren van de overeenstemming van de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan
 • Overhandigen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de persoon (personen) die hem aangesteld heeft (hebben)

Meer informatie hierover vindt u in Constructiv dossier 127 - Veilig ontwerpen van een eengezinswoning - Goede praktijkvoorbeelden.

 

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking?

 • Coördineren de taken van de tussenkomende aannemers, zodat de risico’s die in het veiligheids- en gezondheidsplan vermeld zijn, teruggebracht worden tot een aanvaardbaar niveau
 • Toepassen en aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan
 • Aanpassen van het postinterventiedossier
 • Bijhouden en aanvullen van het coördinatiedagboek
 • Overdragen van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de persoon (personen) die hem aangesteld heeft (hebben)
 • Desgevallend de coördinatiestructuur samenroepen en voorzitten

Meer informatie hierover vindt u in Constructiv dossier 127 - Veilig ontwerpen van een eengezinswoning - Goede praktijkvoorbeelden.

 

Wanneer moet de coördinator-verwezenlijking aanwezig zijn op de werf?

De coördinator-verwezenlijking moet minstens aanwezig zijn op de werf tijdens de kritieke fases (de momenten voor aanvang van en/of tijdens de uitvoering van bepaalde werkzaamheden die bijzondere risico's inhouden, de momenten waarbij overleg met de betrokken partijen nodig is).

De kritieke fases moeten vastgelegd worden tijdens de ontwerpfase en moeten opgenomen worden in het veiligheids- en gezondheidsplan en verplicht vermeld worden in de overeenkomst die afgesloten wordt met de coördinator-verwezenlijking.

Meer informatie hierover vindt u in Constructiv dossier 127 - Veilig ontwerpen van een eengezinswoning - Goede praktijkvoorbeelden.