• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

De palletklem: een alternatief voor de palletvork

Situering

Een palletvork wordt bijna op elke werf gebruikt. Elke aannemer weet dat hij de afstand tussen de vorken voortdurend moet bijstellen afhankelijk van het type pallet. Sommige palletten moeten in de lengterichting op de palletvork geplaatst worden waardoor er meer kantelgevaar is.

Problematiek

Met een palletvork wordt meestal een volledige pallet geheven. Wanneer een pallet op een steiger wordt geplaatst en de vork van onder de pallet wordt getrokken, wordt er een sterke horizontale kracht op de steiger uitgeoefend, waardoor de stabiliteit van de steiger in het gedrang komt.

Oplossing

In een aantal gevallen is de palletklem een eenvoudige oplossing: slechts een gedeelte van de stenen op de pallet worden opgenomen. Het zeil dat onder de stenen wordt gespannen, voorkomt dat snelbouwstenen uit de klem vallen. Bij het plaatsen van snelbouwstenen op een steiger, wordt er met een palletklem geen horizontale kracht op de steiger uitgeoefend. Momenteel kan de palletklem echter nog niet gebruikt worden voor alle palletten met snelbouwstenen op de Belgische markt.

palletklem_1.JPG

palletklem_2.JPG


Zelf een goede praktijkvoorbeeld voorstellen? Stuur ons een mailtje!