• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Gebruik van kleurencodes voor de periodieke keuring van hijstoebehoren

Problematiek

Volgens de regelgeving moet het hijstoebehoren van hijswerktuigen, zoals hijsbanden, kettingen, hijskabels, stroppen, evenaars, haken, hijsklemmen voor prefab elementen en ander toebehoren dat gebruikt wordt voor het aanslaan en hijsen van lasten, onderworpen worden aan een driemaandelijkse keuring door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats. Op grotere bouwplaatsen waar meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig zijn, is het moeilijk om na te gaan welk hijstoebehoren aan welke onderneming toebehoort en wanneer de laatste keuring werd uitgevoerd.

Oplossing

Onder impuls van een aantal Nederlandstalige en Franstalige werkgroepen van preventieadviseurs werd gezocht naar de meest gebruikte kleurencode.

In de handel zijn kunststoffen spanringen verkrijgbaar met een label waarop de naam van de onderneming en een volgnummer gedrukt staan. Afgekeurd hijstoebehoren wordt gemarkeerd met een rode kleurencode en moet onmiddellijk buiten gebruik gesteld worden. Constructiv vraagt dat alle bouwondernemingen dezelfde kleurencode toepassen en dringt er bij de externe diensten voor technische controles op aan dat zij hun keuringen van het hijstoebehoren op bouwplaatsen aan het begin van elk trimester uitvoeren.

kleurencodes_2.jpg

Kleurencodes_tabel.JPG

Besluit

  • Duidelijke signalisatie van de keuring
  • Eenvoudig te monteren

kleurencodes_3.JPG kleurencodes_4.JPG
kleurencodes_6.JPG kleurencodes_5.JPG

Ondernemingen moeten een beroep doen op een externe dienst voor technische controle (EDTC), niet enkel voor hijs-en heftoestellen en de vermelde hijstoebehoren maar ook voor oa druktoestellen en elektrische installaties. Voor meer info kan u een bouwplaatsbezoek aanvragen van een adviseur. Raadpleeg onze regionale kaart om de contactgegevens op te zoeken.


Zelf een goede praktijkvoorbeeld voorstellen? Stuur ons een mailtje!