• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Minder lawaaihinder op bouwplaatsen

Situering

  • Werkzaamheden: alle werkzaamheden in de buurt van lawaaibronnen

Problematiek

Gehoorschade door blootstelling aan een te hoog lawaainiveau is momenteel een van de belangrijkste beroepsziekten in België. Onder andere tijdens wegenwerken op autosnelwegen worden arbeiders blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau van meer dan 85 dB(A). Het gemiddelde geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer is 83 à 84 dB(A). De Belgische regelgeving stelt zeer duidelijk dat werknemers die dagelijks blootgesteld worden aan een gemiddeld geluidsniveau van meer dan 80 dB(A), gehoorbescherming ter beschikking moeten krijgen. Zoals steeds is het gebruik van PBM's (oorproppen of oorkappen) slechts het laatste redmiddel. De Belgische wetgeving stelt onomwonden dat voorrang moet worden gegeven aan het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen.

Oplossing

Geluidsabsorberende zeilen waarmee de werkplek wordt afgeschermd kunnen een oplossing bieden. Deze zeilen kunnen tot 75% van de uitgestoten geluidsenergie absorberen en bijgevolg het geluidsdrukniveau met 20 dB(A) doen dalen. Deze vorm van bescherming is vooral efficiënt als het gaat om geïsoleerde bronnen met een hoge geluidsenergie (bijvoorbeeld een elektrische generator). De voorwaarde is echter dat de zeilen oordeelkundig worden aangebracht. Ze zijn eenvoudig te bevestigen aan een metalen frame. Verder zijn ze vervaardigd uit glasvezel en behandeld met een UV-coating, waardoor ze weinig onderhevig zijn aan aantasting door zonlicht.
minder-lawaaihinder.jpgZelf een goede praktijkvoorbeeld voorstellen? Stuur ons een mailtje!