• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Stofbeperking bij afbraakwerken

Situering

Bij afbraakwerken worden bouwelementen doorgezaagd, doorgeslepen, gebroken of verbrijzeld en hierbij komt altijd stof vrij. Bij de afbraak van stenen gebouwen kan het zelfs om zeer grote hoeveelheden stof gaan.

Problematiek

Als de constructies die afgebroken worden, gevaarlijke producten bevatten, komt bij de afbraakwerken ook het schadelijke stof van deze producten vrij. Een voorbeeld hiervan is kwartsstof, dat schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de nadelige invloed op de gezondheid inmiddels ruim gedocumenteerd is. De samenstelling van het vrijgekomen stof kan echter zeer gevarieerd zijn. Ook de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn divers.

Oplossing

Zowel tijdens de afbraakwerken zelf als bij de opslag en afvoer van puin moeten dan ook de nodige maatregelen genomen worden om de productie en de verspreiding van stof tot een minimum te beperken. Bij kleinere werkzaamheden die uitgevoerd worden met handgereedschap, kan gebruik gemaakt worden van stofafzuiging.

Bij afbraakwerken waarbij grotere machines worden ingezet, is stofafzuiging meestal niet rendabel of technisch onhaalbaar. In dat geval kan de verspreiding van stof naar de omgeving sterk beperkt worden door de delen die afgebroken zullen worden, te besproeien met water. Om opwaaiend stof te vermijden, kunnen de afbraakwerken zelf, de werfwegen en de opslagplaatsen voor puin bevochtigd worden met een nevelkanon. Hiermee wordt water zeer fijn verneveld en wordt een waterscherm gecreƫerd dat de omgeving beschermt tegen het stof dat vrijkomt tijdens de afbraakwerken.

140117_stof-bij-afbraakwerken.jpgZelf een goede praktijkvoorbeeld voorstellen? Stuur ons een mailtje!