• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Werkkledij

Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008 in de bouwsector werd o.a. de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009 betreffende de reiniging en het onderhoud van werkkledij gesloten.

In principe blijft de werkgever instaan voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij. Op voorwaarde dat hij over een risicoanalyse beschikt waaruit blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving, mag hij toelaten dat de arbeider zelf voor de reiniging en het onderhoud instaat. De werkgever is de werknemer dan een vergoeding verschuldigd van € 0,50 per arbeidsdag.

Zie de Checklists - Reiniging en onderhoud van werkkledij die de ondernemingen moeten helpen bij het maken van de risicoanalyse.

Zie ook de titel 3 ‘Werkkledij’ van boek IX van de codex over het welzijn op het werk.