• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Voor elektrische installaties op arbeidsplaatsen zijn verschillende reglementeringen van toepassing, afhankelijk van de datum van ingebruikname:

 • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):     
  • voor elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik genomen zijn, voor inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben die bestaat uit voldoende ingelichte of bevoegde personen (BA4 of BA5);
  • voor andere installaties die na 1 januari 1983 in gebruik genomen zijn;
 • Titel 2 Elektrische installaties van het boek III van de codex over het welzijn op het werk betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 16.06.2008) voor de installaties die dateren van voor 1 oktober 1981 of 1 januari 1983;
 • artikels 184 tot 266bis van het ARAB voor elektrische installaties die dateren van voor 1 oktober 1981 of 1 januari 1983 voor de werkgevers die nog niet voldoen aan de voorschriften van het KB van 2 juni 2008, en dit uiterlijk tot 29 juni 2011.