• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Hierbij een belangrijk MB voor de bouwsector:

  • Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende de signalisatie van de bouwplaatsen. LET OP !! Enkel van toepassing voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Meer informatie over de regelgeving in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest