• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Ministeriële besluiten

Ministeriële besluiten zijn vaak rechtsnormen die de ministers uitvaardigingen om ondergeschikte materies van een wet in de enge zin of van een KB uit te voeren.

Hierbij een belangrijk MB voor de bouwsector:

  • Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende de signalisatie van de bouwplaatsen. LET OP !! Enkel van toepassing voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Meer informatie over de regelgeving in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest