• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Signalisatie van bouwplaatsen

Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg is een regionale materie. Daarom moet worden verwezen naar de volgende wetgeving: