• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Normen

Normen worden beschouwd als regels van goed vakmanschap. Dit betekent dat het toepassen van een norm in wezen geen wettelijke verplichting is. Een norm kan een bindend karakter krijgen wanneer een wettekst er uitdrukkelijk naar verwijst.

De volgende normen zijn hier gangbaar in Belgiƫ:

 • Belgische normen zijn in principe regels van goed vakmanschap, tenzij deze bekrachtigd werden door een Koninklijk Besluit.
 • Europese normen (EN) worden alsmaar belangrijker en vervangen stilaan nationale normen van Europese lidstaten.
 • Geharmoniseerde Europese normen zijn normen waarnaar expliciet wordt verwezen in een Europese Richtlijn. In het kader van een Europese Richtlijn (bv. de machinerichtlijn) geeft de Europese Commissie de Europese normalisatie-instituten de opdracht om normen uit te werken die via het Publicatieblad worden bekendgemaakt als geharmoniseerde normen.
 • Internationale normen worden enkel gebruikt als regels van goed vakmanschap als er geen Belgische of Europese normen bestaan over een bepaald onderwerp.

Een lijst van alle normen vindt u op de website van het Bureau voor de Normalisatie NBN.