• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Het ARAB vormt een geheel van technische en organisatorische maatregelen met als doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Onder invloed van Europese richtlijnen in verband met veiligheid en gezondheid werd BelgiĆ« ertoe gebracht zijn nationale wetgeving aan te passen. De belangrijkste wijzigingen gebeurden na de invoering van Europese richtlijnen. Daardoor moest de bestaande regelgeving, die in de loop der jaren een erg uitgebreid geheel met een complexe en weinig transparante structuur was geworden, aangepast en gewijzigd worden.

Tegelijkertijd werd de naam van de regelgeving gewijzigd. Tegenwoordig spreken we van de “Codex over het welzijn op het werk”, die het ARAB geleidelijk moet vervangen. Aangezien de bestaande regelgeving van het ARAB echter nog niet helemaal is overgenomen in de Codex, zijn de beide regelgevingen momenteel nog van kracht.

U vindt het ARAB op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg.